Kontakty

Obchodní jméno: Správa majetku Líšeň, příspěvková organizace IČ: 65349644
Sídlo: Jírova 2609/2, 628 00 Brno – Líšeň
Detašované pracoviště: Horníkova 2485/34, 628 00 Brno – Líšeň (poliklinika)
Mapy: Mapy.cz Příjezd z dálnice Parkoviště a vchod
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně, oddíl Pr., vložka 272
Fax: 544 233 691
E-mail: info@sm-lisen.cz
ID datové schránky: F5kk8i2
Profil zadavatele: Viz sekce Profil zadavatele
Statutární orgán: ředitel
Hodiny pro veřejnost Pondělí      8:00 – 17:00

Středa        8:00 – 17:00

Pátek         8:00 – 11:30

Ředitelství

Mgr. Břetislav Štefan ředitel Jírova 544 233 691 info@sm-lisen.cz
Ing. Petra Závodská zást. ředitele, veřejné zakázky, podatelna, pokladna Jírova 544 233 691 info@sm-lisen.cz, petra.zavodska@sm-lisen.cz

Zaměstnanci v přímé působnosti ředitele

David Linger technik Jírova 544 233 693 david.linger@sm-lisen.cz

Ekonomický úsek

Ing. Mirka Kopáčková účetní, vedení SVJ a BD Jírova 517 070 067 mirka.kopackova@sm-lisen.cz

Úsek správy polikliniky

Hana Zapletalová správce polikliniky Horníkova 544 134 260 hana.zapletalova@sm-lisen.cz
Roman Rech údržbář polikliniky Horníkova 544 134 111 roman.rech@sm-lisen.cz
Horníkova 544 134 201

Seznam obecních nebytových prostor

David Linger – Nebytové objekty, ZŠ, MŠ
 *

Danuše Kružíková, Naděžda Králíková, Bc. et Bc. Lenka NavrátilováZdenko Měcháček, Ing. Petr Kubový a Radka Pešová jsou již zaměstnanci odboru správy budov na ÚMČ Brno-Líšeň.

Jejich telefonní čísla zůstaly nezměněny. Kompletní kontaktní údaje jsou k dispozici na https://www.brno-lisen.cz/odbor-spravy-budov/t7233