Historie

V roce 1993 byl na základě rozhodnutí 30. zasedání Zastupitelstva města Brna svěřen městským částem obecní bytový fond, kromě domů, které si město ponechalo ve vlastní správě.

Městské části Brno – Líšeň bylo dne 29.12.1993 fyzicky předáno 86 bytových domů. Jejich počet se potom postupně rozšiřoval.

Dne 25. 10. 1993 uzavřel starosta městské části RNDr. Lubomil Pospíšil příkazní smlouvu s firmou PRECIZ s.r.o., Brno, Kabátníkova 7, kterou se firma zavázala, že bude svým jménem pro MČ Brno – Líšeň zajišťovat správu, provoz a údržbu bytových objektů a pozemků svěřených městské části. Příkazní smlouva byla postupně doplňována dodatky.

Na 17. zasedání Rady městské části (dále RMČ) Brno- Líšeň dne 30.8.1995 byl schválen dodatek č. 3, ve kterém bylo stanoveno, že dne 22.9.1995 byly staženy finanční prostředky za nájemné včetně služeb na účet ÚMČ Brno – Líšeň. Tím byla zaručena plná kontrola financování správy bytů. Firma PRECIZ vykonávala správu svěřeného obecního bytového fondu v MČ Brno – Líšeň do 30.6.1996.

Od 1.7.1996 byl pro správu bytového fondu zřízen bytový odbor ÚMČ Brno – Líšeň pod vedením pana Antonína Svobodníka.

Dne 28.11.1996 byla Zastupitelstvem městské části zřízena Správa majetku Líšeň, příspěvková organizace (SM-Líšeň), která od 1.1.1997 převzala správu svěřeného bytového fondu a správu ostatních nebytových objektů (základních a mateřských škol a ostatních nebytových objektů).

Prvním ředitelem SM-Líšeň byl jmenován Ing. Vladimír Pešek, který vykonával tuto funkci do 31.8.1999, kdy byl z této funkce zastupitelstvem odvolán.

Dalším ředitelem byl na základě výběrového řízení jmenován od 1.12.1999 Ing. Milan Grombiřík.

V době jeho působení zajišťovala Správa majetku Líšeň regeneraci panelového sídliště.

Po uplynutí jeho funkčního období byl radou městské části Brno – Líšeň s účinností ke dni 1.12.2004 jmenován ředitelem Správy majetku Líšeň
Ing. Miroslav Míč.