Informace o SML

Otevřeno se zvýšenými hygienickými opatřeními!

Vstup do budovy je možný jen s rouškou/respirátorem/šátkem.

Uvnitř budovy prosím dodržujte 2m odstupy. Pokud vidíte v budově více lidí, vyčkejte před budovou.

Po vstupu do budovy použijte dezinfekci na stole.

Hodně zdraví přeje SML, p.o.

.

.

.

.

Správa majetku Líšeň je příspěvkovou organizací zřízenou Statutárním městem Brnem – městskou částí Brno-Líšeň. Základním posláním SM-Líšeň je provádění komplexní správy nemovitostí, tj. nebytových objektů, které jsou v majetku zřizovatele.

Vymezení působnosti SM-Líšeň a podmínky hospodaření jsou uvedeny ve zřizovací listině a v příkazní smlouvě uzavřené se zřizovatelem.

Ekonomický úsek zajišťuje řádné hospodaření SM-Líšeň se svěřeným majetkem podle schváleného rozpočtu.

Úsek správy polikliniky zajišťuje v objektu Horníkova 34 práva a povinnosti pronajímatele vůči nájemcům. Mezi zajišťované činnosti patří úklid společných prostor a jednotlivých soukromých zdravotnických zařízení, ostraha objektu, služby poskytované vrátnými a spojovatelkou, dále běžná údržba objektu, odvoz odpadu, dodávky vody, plynu a energií, agenda nájemného z pronájmu nebytových prostor včetně plnění spojených s jejich užíváním.

Organizační struktura Správy majetku Líšeň, p.o.

Ochrana osobních údajů

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Správa majetku Líšeň, příspěvková organizace
se sídlem Jírova 2, 628 00 Brno
IČ: 65349644
Tel. +420 544 233 691
E-mail: info@sm-lisen.cz
Datová schránka: F5kk8i2

POVĚŘENEC NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Ing. Petr Štětka
BDO Advisory, s.r.o., se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha
Tel.: +420 731 609 403
E-mail: gdpr@bdo.cz