AKTUALITY

Od 1. 1. 2019 jsou Danuše Kružíková, Naděžda Králíková, Bc. et Bc. Lenka NavrátilováZdenko Měcháček, Ing. Petr Kubový a Radka Pešová již zaměstnanci odboru správy budov na ÚMČ Brno-Líšeň.

Jejich telefonní čísla, kompetence i sídlo však zůstaly nezměněny. Kompletní kontaktní údaje jsou k dispozici na https://www.brno-lisen.cz/odbor-spravy-budov/t7233