Informace o SML

Správa majetku Líšeň je příspěvkovou organizací zřízenou Statutárním městem Brnem – městskou částí Brno-Líšeň. Základním posláním SM-Líšeň je provádění komplexní správy nemovitostí, tj. bytových a nebytových objektů, které jsou v majetku zřizovatele.

Vymezení působnosti SM-Líšeň a podmínky hospodaření jsou uvedeny ve zřizovací listině a v příkazní smlouvě uzavřené se zřizovatelem.

Technici Správy majetku Líšeň zajišťují dodávku vody, plynu, elektrické energie, údržbu společných televizních antén, dezinfekci, deratizaci a dezinsekci, dodávku tepla a teplé vody, revize elektro, plynu, hromosvodů, výtahů, zařízení prádelen, protipožárního zařízení, zavádění měřící a regulační techniky na dodávku tepla a teplé užitkové vody, provádění běžné údržby a oprav objektů, jejich technického vybavení a společných prostor v rozsahu povinnosti vlastníka.

Oddělení domovnictví zajišťuje úklid společných prostor bytových domů.

Ekonomický úsek zajišťuje řádné hospodaření SM-Líšeň se svěřeným majetkem podle schváleného rozpočtu.

Právní oddělení spravuje agendu nájemného z bytů a nebytových prostor včetně plnění spojených s jejich užíváním. Zajišťuje vymáhání nedoplatků za nájem a za poskytované služby. Aktuální počet spravovaných bytů je 2232.

Úsek správy polikliniky zajišťuje v objektu Horníkova 34 práva a povinnosti pronajímatele vůči nájemcům. Mezi zajišťované činnosti patří úklid společných prostor a jednotlivých soukromých zdravotnických zařízení, ostraha objektu, služby poskytované vrátnými a spojovatelkou, dále běžná údržba objektu, odvoz odpadu, dodávky vody, plynu a energií, agenda nájemného z pronájmu nebytových prostor včetně plnění spojených s jejich užíváním.

Organizační struktura Správy majetku Líšeň, p.o.