Základní informace

Kontakty

Aktuality

Havarijní služba

Nájemcům

Profil zadavatele

Nabídka zaměstnání

Nabídka bydlení

Historie

Další odkazy

Mapa stránek

 

 

          

 

              

 

 Správa majetku Líšeň (SML, p.o.) je příspěvkovou organizací zřízenou Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Líšeň. Základním posláním SML, p.o.  je péče  svěřené nemovitosti, tj. bytové a nebytové objekty, které jsou ve správě zřizovatele.

 

 

 

 

·         MODERNIZACE (REGENERACE) OBECNÍCH BYTŮ realizovaná úřadem MČ Brno-Líšeň. Více informací k této investiční akci naleznete na webových stránkách

                                                                                                  MČ Brno-Líšeň  http://www.brno-lisen.cz/s66

 

Ø  NÁHRADNÍ UBYTOVÁNÍ, kontaktní osoba: Ing. Pantůčková, email: pantuckova@brno-lisen.cz, tel.:   +420 773 785 244, Brno-Líšeň, 2.p., Jírova 2, Brno

 

 

§  NÁJEMNÍ SMLOUVY, kontaktní osoba: Mgr. Svobodová, email: svobodova@brno-lisen.cz, tel.:   +420 544 424 821, Brno-Líšeň, 1.p., Jírova 2, Brno

 

 

§  NOVÝ POČÍTAČOVÝ PROGRAM (SW) pro SML, p.o. Od 1.1.2015 byl na SML, p.o. zaveden nový, integrovaný SW, zabezpečující ucelenou správu dat o spravovaných nemovitostech. Důvodem pro zavedení nového, JEDNOTNÉHO programu byla snaha SML, p.o. sjednotit veškerá data o spravovaných nemovitostech na jednom místě. Ať už se jedná o informace technické (revize, objednávky, pasport domů a bytů...), evidenční (nájemné a vyúčtování služeb, platby,...) nebo ekonomické (účetnictví, analytické přehledy,...). Tímto postupem byla dosažena naprostá transparentnost veškerých postupů v rámci SML, p.o.. Mnohaúrovňový systém umožňuje přístup k datům všem zaměstnancům, kteří tak mají možnost vidět ucelenou historii údajů a veškeré navazující postupy ostatních svých kolegů. Tímto byla dosažena vysoká míra kontroly. Každý zaměstnanec totiž v programu zanechá v programu svoji nezaměnitelnou elektronickou „stopu“, veškeré procesy jsou vzájemně provázány a kontrolovány.  

 

·         DIGITALIZACE PASPORTU DOMŮ A BYTŮ – se zavedením jednotného programu evidujícího údaje o nemovitostech spravovaných SML, p.o. došlo v letošním roce k dokončení elektronizace veškerých dat týkajících se jednotlivých obecních bytů a domů.

Cílem pasportizace je správa svěřených nemovitostí a získání dokumentovaného přehledu o aktuálním stavu svěřeného majetku s přihlédnutím na ekonomiku prováděných procesů a dodržení platných právních norem. Takto zpracované podklady jsou základem pro jakýkoli záměr se stavbou. Správa majetku Líšeň, p.o. přešla, se zavedením nového počítačového programu, na sjednocení a digitalizaci technických dat týkajících se obecních domů a bytů vč. zadávání informací o modernizaci (regeneraci) bytů, které jsou jí od červena n2016 předávány MČ Brno-Líšeň.

 

·         PASPORT NEBYTOVÝCH PROSTOR -  Správa majetku Líšeň, p.o. vypracovala pasport nebytových prostor. Tento má sloužit jako podklad pro lepší rozhodování vlastníka při rozhodování o záměru opravy konkrétního objektu. V budoucnosti se počítá i s digitalizací těchto údajů v rámci již zmiňovaného nového SW.

·         SPOLUPRÁCE S MAGISTRÁTEM MĚSTA BRNA – na výzvu Magistrátu města Brna vypracovalo SML, p.o. ucelený přehled stavu svěřeného bytového fondu vč. informací o realizovaných investicích 2005-2015 a plánovaných opravách.   

 

§  KONCEPCE POLIKLINIKY HORNÍKOVA SML, p.o. vypracovalo zprávu týkající se polikliniky Horníkova, kterou počátkem roku 2016 předložilo ZMČ Brno-Líšeň.  Materiál obsahuje informace více zde: o realizovaných investičních akcích v budově polikliniky, výsledky hospodaření jednotlivých let, informace o plánovaných opravách, úpravách a modernizaci budovy, vč. zprávy o realizovaných právních rozborech aktuálních smluvních vztahů týkajících se polikliniky a záměrů realizací (kompletní modernizace obou osobních výtahů, tvorba zcela nových webových stránek (www.hornikova.cz), outsourcing úklidových prací atd.).

§  http://www.brno-lisen.cz/promeny-polikliniky-hornikova/t4872

 

ü  MODERNIZACE OSOBNÍCH VÝTAHŮ – v červenci 2016 SML, p.o. úspěšně dokončila realizaci modernizace obou osobních výtahů

                              

ü  WWW.HORNIKOVA.CZ – od počátku roku 2016 jsou v provozu zcela nové webové stránky polikliniky Horníkova, které mají za úkol informovat návštěvníky polikliniky o nabízených lékařských i nelékařských službách. Zároveň slouží nájemcům budovy jako zdroj informací o plánovaných a realizovaných akcích. Stránky jsou pravidelně aktualizovány.  

ü  FREE WI-FI v budově polikliniky – SML, p.o. zajistila realizaci tzv. WI-FI FREE zóny s dostupností v celém objektu. Internetové připojení slouží zdarma každému návštěvníkovi budovy po dobu dvou hodin.

ü  NÁPIS NA BUDOVĚ POLIKLINIKY -  v polovině roku 2016 instalovala SML, p.o., za pomocí odborné firmy, nápis na budovu polikliniky, vč. znaku MČ Brno-Líšeň, viz. foto níže:

                         

 

 

ü  PRONÁJMY PROSTOR – kompletní revizí pronajatých i volných prostor s důrazem na důsledné dodržování právních norem došlo k zefektivnění využití budovy polikliniky V současné době je pronajato 92% možných nájemních prostor. V případě uvolnění některé z prostor, jsou tyto okamžitě aktivně nabízeny široké veřejnosti.

 

 

·         PLÁNOVANÉ REALIZACE

ü  Kompletní výměna indikátorů rozdělovačů topných nákladů IRTN, včetně odečtů a rozúčtování nákladů. SML, p.o. předala k projednání 43. schůzi RMČ Brno-Líšeň podklady k veřejné zakázce na výše uvedenou výměnu indikátorů.

ü  Kompletní výměna vodoměrů teplé a studené vody v obecních bytech. Správa majetku Líšeň, p.o. vysoutěžila dodavatele a realizátora této výměny. Práce již byly zahájeny a postupně budou vyměněny vodoměry ve všech bytech. 

 

 

 

 

 


 

Aktualizováno k 14.8.2016